Sunday, June 26, 2011Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

Sesungguhnya Kami telah membuka bagi perjuanganmu satu jalan kemenangan yang jelas nyata, Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu dan yang terkemudian dan menyempurnakan nikmatNya kepadamu, serta menambahkanmu hidayat ke jalan yang lurus. Dan dengan sebabnya Allah memberikanmu pertolongan dengan sepenuh-penuh dan sehandal-handal pertolongan. Dialah yang menurunkan semangat tenang tenteram ke dalam hati orang-orang yang beriman supaya mereka bertambah iman dan yakin berserta dengan iman dan keyakinan mereka yang sedia ada; pada hal Allah menguasai tentera langit dan bumi dan Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. supaya Dia memasukkan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; dengan keadaan kekal mereka di dalamnya, serta menghapuskan dosa-dosa mereka dan adalah yang demikian itu pada sisi Allah merupakan kejayaan yang besar. Dan supaya Dia menyeksa orang-orang munafik lelaki dan perempuan dan orang-orang musyrik lelaki dan perempuan, yang menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang buruk. Atas merekalah tertimpanya bala bencana yang dibawa oleh peredaran zaman dan Allah murkai mereka dan melaknatkan mereka serta menyediakan untuk mereka Neraka Jahanam; sedang Neraka Jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan Allah menguasai tentera langit dan bumi dan Allah adalah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. QS48:1-7

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...